Media designing of identity : knowledge structures under the influence of media

Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów, Tom 5 (2015) s. 75-85
Alexander S. Golikov

 

do góry