Dyskurs europejskości w prasie ukraińskiej

Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów, Tom 5 (2015) s. 95-102
Kateryna Novikova

 

do góry