Kilka uwag o przekładzie kodów kulturowych języków prawnych

Acta Neophilologica, Tom 18, Numer 1 (2016) s. 55-66
Joanna Nawacka, Maciej Nawacki

 

do góry