Hans Carl von Carlowitz twórca pojęcia “trwałości”

Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Tom 3, Numer 1-2 (2009) s. 5-16
Roman Lusawa

 

do góry