Deklaracja Bolońska w dziesięć lat po jej podpisaniu

Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Tom 3, Numer 1-2 (2009) s. 71-84
Jolanta Żyśko, Bartłomiej Chełmecki

 

do góry