Między Czechami a Polską : (z dziejów księcia głogowsko-żagańskiego Henryka V Żelaznego)

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 24, Numer 2 (1969) s. 185-199
Stanisław Solicki

 

do góry