Imagines Beate Mariae Virginis gratiosae : małopolski typ Hodegetrii z XV wieku

Folia Historiae Artium, Tom 22 (1986) s. 29-48
Jerzy Gadomski

 

do góry