Moralność małżeńska oraz seksualna świeckich chrześcijan w Galii w świetle postanowień późnoantycznych synodów galijskich

Studia Pelplińskie, Tom 49 (2016) s. 381-394
Maciej Wojcieszak

 

do góry