Rozmowy Polaków z Beneszem w sprawie polskich trans- portów wojskowych przez Czechosłowację w lipcu i sierpniu 1920 r.

Pamiętnik Cieszyński, Tom 14 (1999) s. 110-118
Mitislav Borak

 

do góry