Zadania państwowej służby archiwalnej w okresie przemian w spo- sobach tworzenia zapisów źródłowych i zmian społeczno-politycznych i ekonomicznych w Polsce : próba dyskusji

Pamiętnik Cieszyński, Tom 14 (1999) s. 150-153
Anna Machej

 

do góry