Z badań nad osadami zanikłymi na Górnym Śląsku w średniowieczu : uwagi w sprawie istnienia zaginionch wsi podcieszyńskich, Nageuuizi, Suenschizi, suburbium, Radouiza, Zasere, CIechemuje oraz Novosa

Pamiętnik Cieszyński, Tom 15 (2000) s. 29-37
Idzi Panic

 

do góry