Zemsky narodm vybor - expositura v Moravske Ostrave o sytuacji na górnośląskim odcinku pogranicza polsko-czechosłowackiego w pierwszej połowie czerwca 1945 r.

Pamiętnik Cieszyński, Tom 15 (2000) s. 129-134
Piotr Pałys

 

do góry