Madonna ze Starego Targu w Cieszynie

Pamiętnik Cieszyński, Tom 17 (2002) s. 21-30
Irena Kwaśny

 

do góry