"Studia z teorii i historii wychowania oraz nauk pokrewnych : Tom jubileuszowy poświęcony Profesor Wiesławie Korzeniowskiej", (red.) Urszula Szuścik, Katowice–Cieszyn 2010 : [recenzja]

Pamiętnik Cieszyński, Tom 21 (2016) s. 152-155
Marzena Bogus , Urszula Szuścik (aut. dzieła rec.)

 

do góry