Kształtowanie się świadomości ukraińskiej duchowieństwa Cerkwi greckokatolickiej w Galicji Wschodniej

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 126 (2016) s. 89-110
Adam Kubasik

 

do góry