Udział 15 Dywizji Piechoty w rozminowywaniu terenu Warmii i Mazur

Rocznik Mazurski, Tom 20 (2016) s. 109-116
Damian Burchart

 

do góry