Edycja krytyczna Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej Jana Achacego Kmity

Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura, Numer 1 (4) (2016) s. 67-110
Angelika Pełka

 

do góry