Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania – wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu

Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura, Numer 1 (4) (2016) s. 53-66
Jakub Zbądzki

 

do góry