Austria w Polsce Południowej w czasie pierwszego rozbioru – działania dyplomatyczne i militarne Wiednia w świetle korespondencji dyplomatów papieskich

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 22 (2015) s. 5-14
Wojciech Kęder

 

do góry