Argumenty "prosenackie" w koncepcjach ustrojowych klubów sejmu ustawodawczego II Rzeczypospolitej w świetle debaty konstytucyjnej

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 22 (2015) s. 33-51
Paweł Gofron

 

do góry