Jeszcze o chronologii biskupów chełmińskich okresu średniowiecza

Studia Pelplińskie, Tom 11 (1980) s. 355-366
Bernard Wirkus

 

do góry