List Mariana Przykuckiego, Biskupa Chełmińskiego

Studia Pelplińskie, Tom 20 (1989) s. 227
Marian Przykucki

 

do góry