Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa, „Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu”

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 13 (2016) s. 211-242
Piotr Bylica, Małgorzata Gazda, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof J. Kilian, Dariusz Sagan

 

do góry