Sprawozdanie z procesu beatyfikacyjnego ks. bpa Konstantyna Dominika

Studia Pelplińskie, Tom 26 (1997) s. 21-30
Andrzej Żur

 

do góry