Kontakty Kościoła chełmińskiego z Niemcami w latach 1945-1992

Studia Pelplińskie, Tom 26 (1997) s. 41-52
Jerzy Zięba, Roman Ciecholewski

 

do góry