Rozmowa między panem wójtem a plebanem, dawniej a dzisiaj

Studia Pelplińskie, Tom 26 (1997) s. 105-109
Stanisława Grabska

 

do góry