Wokół wezwania „alleluja" w „Enarrationes in Psalmos" świętego Augustyna : przykład augustyńskiej katechezy o chwaleniu Boga

Studia Pelplińskie, Tom 26 (1997) s. 155-165
Dariusz Drążek

 

do góry