W poszukiwaniu nowej metafizyki : filozofia Boga J. L. Mariona

Studia Pelplińskie, Tom 26 (1997) s. 167-183
Maciej Bała

 

do góry