Przemówienie rektorskie z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego 1996

Studia Pelplińskie, Tom 26 (1997) s. 271-285
Wiesław Mering

 

do góry