"Opiniowanie i psychologiczna analiza wyjasnień", Bartosz Wojciech Wojciechowski, [w:] „Modele psychologicznego opiniowania w sprawach karnych”, red. D. Rode, Sopot 2015 : [recenzja]

European Polygraph, Tom 9, Numer 2 (32) (2015) s. 109-112
Jan Widacki , Bartosz Wojciech Wojciechowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry