Dopóki śmierć nas nie rozłączy” – wybrane postawy małżonków ze świata Lewantu w okresie X–XI wieku

Łódzkie Studia Teologiczne, Tom 26, Numer 1 (2017) s. 115-126
Szymon Wierzbiński

 

do góry