„Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie”, red. Maria Loyola Opiela, Lublin 2014 : [redakcja]

Łódzkie Studia Teologiczne, Tom 26, Numer 1 (2017) s. 175-177
Marta Filipowicz , Maria Loyola Opiela (aut. dzieła rec.)

 

do góry