„Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, Romana Cybulska, Joanna Dryjańska, Katarzyna Gotlin, Maja Kłoda, Krystyna Pomorska, Anna Pyzykiewicz; red. prowadzący i merytoryczny M. Kłoda, K. Pomorska, Warszawa 2016 : [recenzja]

Łódzkie Studia Teologiczne, Tom 26, Numer 1 (2017) s. 178-179
Marta Filipowicz , Romana Cybulska (aut. dzieła rec.), Joanna Dryjańska (aut. dzieła rec.), Katarzyna Gotlin (aut. dzieła rec.), Maja Kłoda (aut. dzieła rec.), Krystyna Pomorska (aut. dzieła rec.), Anna Pyzykiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry