Troska metropolity Andrzeja Szeptyckiego o ukraińskich emigrantów w Ameryce Północnej i Południowej

Saeculum Christianum : pismo historyczne, Tom 23 (2016) s. 250-262
Adam Kubasik

 

do góry