The battles fought by Mieszko I for Pomerania-on-Oder

Acta Archaeologica Lodziensia, Numer 47 (2001) s. 7-11
Andrzej Nowakowski , Zuzanna Poklewska-Parra (tł.)

 

do góry