Prawda o Bogu i Jego planie dla Izraela w Ps 105 i 106

The Biblical Annals, Tom 7, Numer 2 (2017) s. 207-233
Mykhaylyna Kľusková

 

do góry