Zaślubiny oblubienicy z Logosem w "De Virginitate" Bazylego z Ancyry

E-Patrologos, Tom 1, Numer 2 (2015) s. 24-33
Leon Nieścior

 

do góry