Wybrane elementy mistyki w teologii św. Grzegorza z Nyssy

E-Patrologos, Tom 2, Numer 1 (2016) s. 81-89
Krzysztof Kuderski

 

do góry