Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych : na przykładzie wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych miasta Szczecina

Przestrzeń i FORMa / Space&FORM, Tom 12 (2009) s. 397-414
Adam Zwoliński

 

do góry