Ikonografja jako nauka pomocnicza historji

Przegląd Historyczny, Tom 28, Numer 1 (1929) s. 125-129
Albert Depreaux

 

do góry