Regulamin Sejmu w systemie źródła prawa : (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego) [referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Pułtusku w dniach 8-11 maja 1994 roku]

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 9-28
Leszek Garlicki

 

do góry