Regulamin międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych [referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Pułtusku w dniach 8-11 maja 1994 roku]

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 52-54
Klaus Poehle , Jolanta Karolczak (tł.)

 

do góry