Wykładnia Trybunału Konstytucyjnego : (wybrane zagadnienia)

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 35-89
Jerzy Oniszczuk

 

do góry