Procedura legislacyjna w Konfederacji Szwajcarskiej

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 90-113
Zdzisław Czeszejko-Sochacki

 

do góry