Uchwała Sejmu RP z 1 VII 1994 roku oraz opinie prawne w sprawie zasadności wniosku KP SLD o przełożenie i czytania projektu ustaw o ratyfikacji Konkordatu

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 125-141
Gwidon Rysiak, Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt, Zdzisław Galicki

 

do góry