Opienie prawne dotyczące terminu uchwalenia budżetu

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 144-151
Paweł Sarnecki, Kazimierz Działocha, Zdzisław Jarosz

 

do góry