Uwagi o formie prawnej absolutorium

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 152-158
Andrzej Szmyt, Joanna Maria Karolczak

 

do góry