"Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992", Ryszard Mojak, Warszawa 1994 : [recenzja]

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 159-162
Jerzy Góral , Ryszard Mojak (aut. dzieła rec.)

 

do góry