"Tom studiów poświęcony pamięci Jerzego Surowca", red. Aleksander Patrzałek, Wrocław 1992 : [recenzja]

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 162-165
Andrzej Pułło , Aleksander Patrzałek (aut. dzieła rec.)

 

do góry