"International Encyclopaedia of Laws Poland : Constitutional Law", Aleksander Patrzałek, Bogumił Banaszak, Artur Preisner, Józef Repel, Karol Wójtowicz, Deventer, Boston 1993 : [recenzja]

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 181-187
Wojciech Kręcisz , Aleksander Patrzałek (aut. dzieła rec.), Bogumił Banaszak (aut. dzieła rec.), Artur Preisner (aut. dzieła rec.), Józef Repel (aut. dzieła rec.), Karol Wójtowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry